Hvilken type behandler skal jeg søge hvis jeg har et problem?

Har du et personligt problem du vil have hjælp til, kan det være en videnskab at finde rundt i junglen af psykologer, coaches, terapeuter, alternative behandlere o.l. Der findes flere hundrede varianter af tilbud til dig der ønsker hjælp. Går du ind på f.eks. coach.dk finder du over 20 coaching-former. Så bliver du firvirret kan det være med god grund.
Skal man gå efter uddannelse, erfaring, fælles værdisæt eller kemi? Skal behandleren være naturvidenskabeligt orienteret eller måske spirituelt? Skal der indgå kroparbejde i behandligen eller skal det være ren samtale

Hvis man kigger på uddannelsesniveauet er en psykolog den længste og mest veldefinerede uddannelse. Psykolog-uddannelse er en lang videregående uddannelse på et universitet. Titlen som psykolog er beskyttet. Dvs. Du skal have gennemført og bestået hele uddannelsen for at benytte titlen som psykolog. En psykolog har bl.a. gennemgået mange af de store psykologiske retninger i dybden og er derigennem god til at danne overblik over psykologiske problemer.
Nogle psykologer er tilknyttet sygesikrings eller forsikringsordninger.

En terapeut er normalt en 3-4 årig mere praktisk uddannelse. En terapeut er ikke en beskyttet titel. Derfor er det vigtigt at vide hvilken terapeut-form der er tale om.

En coach er normalt en kortere uddannelse. 1-2 år. Men du kan også blive coach på et par weekender. ID-lifecoachuddannelsen som jeg selv har er på 2 år

Forskellen på en coach og en terapeut kan være svær at definere præcist. En coach beskæftiger sig aldrig med traumer, misbrug, incest, tvangsprægede følelser, barndom o.l. En coach beskæftiger sig med det klienten på forhånd kan sætte ord på deres problemstilling. Typisk vil det være noget med mål, begrænsende overbevisninger, problematiske relationer m.m. Du kan dog også godt have stressproblemer, jalousi, vrede, selvværdsproblemer o.l. hos en coach så længe det har et niveau hvor du har en vis kontrol over temaerne, men ønsker at blive bedre til at håndtere dem. I ID-lifecoaching bliver der også arbejdet meget med følelser.


Forskellen på terapi og coaching jf. Ole Vadum Dahl:
Jeg har medtaget dette citat fordi Ole Vadum Dahl er en af de største kapaciteter inden for coaching og terapi i Danmark

En psykoterapeut arbejder primært med mennesker, der er i krise eller i det hele taget har det svært følelsesmæssigt.
Typiske temaer i psykoterapi er selvværdsproblemer, angst, sorg, jalousi, destruktiv vrede, problemer med seksualitet og parforhold, misbrugsproblemer, tvangsprægede følelsesmæssige reaktioner og handlinger osv.
I modsætning til en coach arbejder en psykoterapeut også med chok, traumer, vækstforstyrrelser fra barndom og opvækst, psykosomatiske problemer, dybe eksistentielle kriser etc.

En life coach arbejder primært med mennesker, der er relativt velfungerende og som i det store hele har det godt i forvejen.
Typiske temaer i life coaching er ønsket om at folde mere af sit potentiale ud, at reducere stress, blive bedre til at kommunikere og relatere, at styrke selvtilliden, blive bedre til at realisere sine drømme, og i det hele taget at højene livskvaliteten i såvel private som arbejdsmæssige sammenhænge.
En life coach hjælper derfor sine klienter med at blive bevidst om sit livsformål og sine personlige værdier, at bryde med livshæmmende vaner, overbevisninger og selvbilleder, at fremelske hidtil uudnyttede potentialer, og med i det hele taget at udvikle de færdigheder, som er forudsætningen for bedst muligt at udfolde sine livsdrømme.

En behandlers kvaliteter
Når du skal vælge den rette behandler bør du se på følgende:

Uddannelsen. Hold dig fra de meget kortuddannede. De kan af gode grunde kun køre efter meget firkantede opskriftsagtige metoder, med mindre de har en personlig erfaring at bygge oven på. Er temaerne svær stress, traumer, angst, incest, misbrug eller har du en psykologisk diagnose skal du som udgangspunkt kun vælge en psykolog eller kompetent terapeut.
Med de mere moderate temaer er der egentligt ikke noget bedste valg. Her er det mere vigtigt at se på, hvilke værdier behandleren har, og om du fornemmer en god kompetence, erfaring og kemi.

Behandleren som person er en meget væsentlig faktor for valget. Alle behandlere (uanset hvad de selv reklamerer med) tager deres personlige sider med i behandlingen. Nogle er bedre til at rumme alle typer klienter end andre. Præcis på dette område kan der, hverken stilles garantier for en psykolog, terapeut eller coach. Det er derfor vigtigt, at du får en fornemmelse om du har kemi med behandleren. Ofte vil du kunne se en del på hjemmesiden. Hold dig fra behandlere der giver garanti for noget som helst. Der kan være en stor sandsynlighed for løsning af din problemstilling, men ingen garanti. I sidste ende drejer det sig også om din motivation, parathed og mod på at skabe forandring.


Hvilke retning? Der findes en stort antal psykologiske og terapeutiske retninger som psykologen coachen eller terapeuten benytter sig af. Hvilke retning behandleren benytter, vil ofte afhænge af personlige værdier. Der findes mange retninger. F.eks. psyko-dynamisk, kognitiv, systemisk, nlp, adfærd, psykosocial, humanistisk o.s.v. En god behandler vil ofte beherske flere retninger, men vil ofte også have nogle personlige favoritter. Igen er det din opgave at finde ud af hvilken retning (=type behandler) du bliver tiltrukket af.

Krop eller samtale. Forandring kan ske på rigtigt mange måder. Der er ikke noget rigtigt eller forkert. Traditionelt er psykologiske samtaler ofte noget med samtale, men mange behandlere benytter sig også af kropsarbejde. En brugt behandlingsform er fx healing. Healing er ud fra en naturvidenskabelig vinkel en kontroversiel behandlingsform, da behandlingen er baseret på en tro på helbredende energi. Igen skal du vurdere hvad der passer dig.


Spirituel, naturvidenskabelig (eller måske en blanding) Rigtigt mange behandlere har en spirituel vinkel på deres behandling. Spiritualitet er meget andet end håndlæsning og clairvoyance.
For nogle behandlere vil der være en religiøs vinkel. Det kunne f.eks. være healing. Men det kan også være, at man arbejder ud fra den overbevisning at der findes noget større. En gud o.l. Anbefalingen er at finde en behandler der enten matcher din tro. Eller i det mindste finde en behandler som er åben over for dig uanset, hvilken tro du kommer med.


Lær at sige fra
Hvis behandlere ikke er den rigtige er det vigtigt at sige fra. Nogle mennesker bliver autoritetstro over for deres behandler og det er spild af tid og penge. Mærk efter ved første session om det er den rette person.

Vær åben
Der findes mange givtige behandlingsformer. Min anbefaling er at være åben.


Besøg Emilie Jahnnie Sigårds nye e-shop hvor du bl.a. kan købe bøger, cd'er og psykologkonsultationer

Website Security Test