Kognitiv psykologi

Der tales ofte om kognitiv psykologi. Jeg har her lavet en kort simplificeret beskrivelse.

I den kognitive tankegang arbejder man med menneskets mentale evner og erkendelsesprocesser. Man antager at alle processer foregår i hjernen.

Den kognitive tænkning bygger på at vores måde at forstå og vurdere de situationer vi oplever, er af afgørende betydning for hvordan vi har det og i hvilket omfang vi er i stand til at opnå det vi ønsker. Det kan også formuleres som: "Det handler ikke om hvordan man har det, men hvordan man tager det".

I kognitiv tænkning mener man at vi søger efter mening i de indtryk vi præsenteres for gennem livet. Disse erfaringer lagres i "skemaer". Disse skemaer bliver brugt når vi bliver udsat for en påvirkning.

Skemaer er en god ting når der skal foretages en hurtig handling. Hvis du f.eks. ser en bil køre mod dig. Vælger du højest sandsynligt at springe til side.

Man kan også sige at det er skemaer der gør at du ikke skal "opfinde den dybe tallerken" hver gang du bliver udsat for en ny påvirkning. Men det er også skemaerne der danner fastlåst tankegang.

Men indholdet i skemaerne kan desværre også være negative. Det kan f.eks. være hvis du pludselig bliver aggressiv, angst eller får en bestemt opfattelse af dig selv. I disse tilfælde vil det i den kognitive tænkning være tidligere påvirkninger i livet der danner tanken om dig selv og de tilhørende handlinger.

Den kognigtive tænkning farver mange psykologisk, terapeutiske og coaching-retninger. I NLP og ID-tankegangen taler man om begrænsende overbevisninger. Oftest noget negativt du siger om dig selv. F.eks. "Jeg kan aldrig lære at spille musik", eller "hvis jeg ikke overyder på mit arbejde er jeg ikke god nok".

Når man arbejder med kognitiv terapi vil man se meget på sammenhængen mellem tankesæt og de følelsesmæssige reaktioner. Et eksempel er: Hvis du går ud af din dør om morgenen og det første du gør er at skride i en hundelort. Så kan du tænke: "Åh nej! Sikken en måde dagen starter på. Det bliver sikkert en dårlig dag". Eller du kan tænke. "Pyt med det! Jeg går ind og tager nogle andre sko på. Det er en dejlig dag og solen skinner".


Besøg Emilie Jahnnie Sigårds nye e-shop hvor du bl.a. kan købe bøger, cd'er og psykologkonsultationer

Website Security Test