Om at være krænker eller offer - Relationer mellem mennesker

I enhver menneskelig relation vil der ofte være en grad af krænker eller offer roller. I denne sammenhæng skal offer og krænker dog tolkes meget bredt.

At være krænker i denne sammenhæng, betyder ikke nødvendigvis, at lave voldsom fysisk krænkelse eller hård mobning. Det dækker også over situationer, hvor man gør noget over for en anden, som på et subtilt niveau gør ondt, eller sætter vedkommende i en underlegen situation.

At være offer er heller ikke nødvendigvis, at være udsat for vold, hård mobning eller andre overgreb. Det er også situationen, hvor man f.eks. får gode råd af en anden person som "ved bedre".

At være offer eller krænker vil være en naturlig del af en interaktion mellem mennesker. I den lette ende er alt ok. Det er ok at skulle skælde et barn ud, når det løber på trafikeret vej, selvom barnet sikker føler sig ubehageligt til mode. Det er også ok at få en bøde for at køre over for rødt lys, selvom det føles ubehageligt, at skulle i kontakt med politiet. I første eksempel er barnet offeret og forælderen krænkeren. I andet eksempel er politiet krænkeren og trafiksynderen offeret.

Nu er det ikke alle dialoger der har en så veldefineret offer-krænker fordeling som ovenstående. Der er masser af eksempler fra hverdagen, privat, blandt venner og på arbejdet hvor man enten er i den ene eller den anden rolle. Eksempler:

  • Når du går til en behandler med et problemstilling, kan du blive konfronteret med noget du har gjort en smule forkert af en behandler som "ved bedre".  Det kan også være der, hvor behandleren kan hjælpe dig med noget, du ikke selv kan håndtere. Hvis denne dialog ikke er meget respektfuld, kan du let blive offeret og behandleren er krænkeren.
  • Mange mennesker opfatter offentlige myndigheder (skattevæsen, politi, sagsbehandlere mfl.) som potentielle krænkere. Ikke at vi kan leve for uden, for så var samfundet nok ganske kaotisk.
  • Når et familiemedlem eller ven har en mening om dig, som støder dig er de krænkere og du er offer.
  • Når dine grænser bliver overskredet af andre. Også selvom det foregår ubevidst.
  • Når du bliver fyret fra dit arbejde. (arbejdspladsen mod dig)
  • Når du ikke kan sælge dit hus, fordi køberne ikke vi give det du forlanger. (boligkøberne og samfundet mod dig)
  • Når du begår en fejl i uvidenhed og bliver konfronteret med dette af en anden. Du taber måske ansigt og er derved offer. Men ville du hellere have, du ikke blev konfronteret?
  • Hvis du tilhører en anden religion og får at vide at du ikke må bære religiøse symboler. (person/kultur mod system/kultur)

Som tidligere nævnt kan vi ikke undgå at komme i offer eller krænker situationer. Men vi kan arbejde på at blive bevidst om hvilken position vi er i.

Øvelse:

Iagttag dine relationer med andre mennesker situation for situation i løbet af en dag:

  • I hvilke situationer er du offer. Enten i forhold til enkeltpersoner, virksomheder, offentlige myndigheder eller en kultur.
  • I hvilke situationer er du krænker. Enten i forhold til enkeltpersoner eller på vegne af: Din arbejdsplads,  offentlige myndighed eller kultur.

Om at være offer eller krænker med "ikke voldlig kommunikation"

Selvom du har lært girafsprog eller "ikke voldelig kommunikation" kan du godt være offer eller krænker. Ikke voldelig kommunikation er blot en måde at kommunikere ikke angribende på.

Min holdning er dog at hvis man kobler "ikke voldelig kommunikation" sammen med ubevidste krænkelser, så er det en meget ubehagelig cocktail. Så hellere være et ubevidst reaktiv "bulderhoved" der kalder en "spade for en spade".

Kort sagt: Når man begiver sig ind på ikke voldelig kommunikation skal man kigge meget dybt i sig selv mht. ubevidste krænkende mønstre. Det nytter ikke at starte svaret på en berettiget kritik med: "Jeg hører hvad du siger…" hvorefter man i girafsprogets tegn får lagt modstanderen ned og skabt en pinlig situation.

Selvom alle parter i en dialog har lært "ikke voldelig kommunikation" kan der være lige så mange offer og krænker roller som med mere primitiv kommunikation. Det er blot kommet på et anden niveau.


Besøg Emilie Jahnnie Sigårds nye e-shop hvor du bl.a. kan købe bøger, cd'er og psykologkonsultationer

Website Security Test