Særligt sensitive mennesker er ikke kun skrøbelige mennesker

En misforståelse om særligt sensitive mennesker er, at de alle er skrøbelige mennesker, som skal leve en ekstra beskyttet tilværelse.
For nogle særligt sensitive mennesker er det måske sandt. Men der findes mange andre sandheder.

For mig er sensitivitet en positiv egenskab, så længe den er i balance. Med balance mener jeg, at du som sensitiv person har formået at skabe et liv og nogle selvfortællinger, som er i overensstemmelse med dit sensitive træk. Dvs. at du er i stand til at udtrykke og håndhæve dine behov over for andre, uden at føle skam over det.

Et balanceret eksempel kunne være evnen til at sige fra, og holde sig periodisk på afstand i sociale sammenhænge (eller andre sammenhænge hvor ens sensitivitet bliver udfordret), hvis denne virker udmattende på en.

Et ubalanceret  eksempel kunne være, at du overyder i sociale sammenhænge, med det resultat at du skal bruge flere dage på at komme dig igen. Overydelsen kan måske hænge sammen med en skamfølelse over at være anderledes, svag, asocial eller hvad man eller kan finde på at have skamfølelse af. Eller det kan handle om, at du fokuserer mere på andres behov end dine egne.

For mig er balanceret sensitivitet også der, hvor du ikke tænker over skyld og skam, hvis du skal sige fra.Eller der hvor du er bevidst om, at du har en skyld eller skam problematik, som dukker op en gang i mellem.

Jeg tror ikke man blot kan fjerne egenskaber. Men man kan blive bevidstgjort om det, og gå i proces med målet at skabe forløsning.

Hvilken adfærd du får omkring skyld og skam, hænger efter min mening meget sammen med din opvækst, og relationerne til familie, venner, skole, kultur m.m.
Nogle mennesker har svært ved at se, at der findes andre behov end deres egne. De fleste mennesker vil gøre meget for at blive respekteret blandt venner og i familien. Hvis vennerne eller familien har nogle træk som ikke understøtter din sensitivitet, kan den du let komme til at føle dig anderledes. Det er et naturligt menneskeligt træk at tilpasse sig omgivelserne. Men hvis tilpasningen er på bekostning af dit eget velvære og din egen udvikling, er der et problem.

Nogle uheldige tilpasningsprincipper som er opbygget gennem mange år, kan dog godt ændres. Mulighederne er mange:

  • Terapi eller coaching, hvor vi arbejder med, hvad du vil give tilladelse til og, hvordan denne skal håndhæves. Hvad skal der til for at andre må  komme ind i "din have" og hvilke regler gælder der i haven.
    Arbejde på forløsning af ubevidste mønstre.
  • Grupper for særligt sensitive hvor vi taler sammen, laver erfaringsudveksling og øvelser.
  • Healing på dit familiekarma, ud fra tanken om, at overbevisninger på godt og ondt er opbygget gennem generationer. I healing er  det med hjælp fra den åndelige verden. Healingen foregår modsat coaching, grupper og terapi i passivitet.

Besøg Emilie Jahnnie Sigårds nye e-shop hvor du bl.a. kan købe bøger, cd'er og psykologkonsultationer

Website Security Test