Sensitive mennesker på arbejdspladsen

At være særligt sensitiv kan være en udfordring i forhold til arbejdslivet. Det samfund vi lever i sætter i højere og højere grad fokus på sociale kompetencer. Men også på effektivitet, kreativitet på kommando, konkurrence og ansvar for ens eget arbejde.
Mht. til social kompetence burde enhver særligt sensitiv være i sit es, for det er noget de forstår og forventer af andre. Sensitive mennesker har jo stor indfølingsevne og menneskelig indsigt.

Efter min mening er der nogle faktorer som er i konflikt med hinanden:  Økonomi , nytænkning, kvalitet og pleje af medarbejdere.

Formålet med de fleste virksomheder er at tjene penge med et minimum af ressourcer. Det er let nok når konceptet er gennemtænkt, og skal sættes i produktion. Det kan man i bedste fald få maskiner til. Men det at spare på ressourcer vil presse arbejdsmiljø, velvære, kreativitet, nytænkning og kvalitet til det yderste.
Mange sensitive mennesker vil gerne bruge tiden på kvalitetsaktiviteter. På samme måde, som de oftest bruger tiden bedst på kvalitetssamvær med andre mennesker. (Ikke ligegyldig smalltalk)

Mange sensitive trives ikke under pres. Jeg betragter pres som en negativ faktor. Nogle (mindre sensitive) mennesker tror pres øger produktiviteten. Min holdning er at pres gør det stik modsatte. Hvis jeg selv bliver udsat for et for stor pres, skal jeg bruge et stykke tid til at restituere mig. Måske et par timer i løbet af en "dårligt dag", som kunne være brugt konstruktivt, hvis der var et afslappet flow i tingene. Et par timer hvor tingene sejler, indtil jeg får en indre struktur igen.
Min pointe er at de særligt sensitive menneskers perspektiv i meget højere grad skal inddrages i, hvordan man driver en virksomhed. De særligt sensitive ved meget om hvordan et godt arbejdsmiljø skal være. For det er faktisk fundamentet for at de har det godt på arbejdspladsen.

Jeg tror man kunne reducere stress og sygemeldinger betragteligt, hvis man fik et større fokus på godt arbejdsmiljø. Og spørgsmålet er om det som de økonomitænkende personer betragter negativt i virkeligheden ville give et plus på den lange bane.

Jeg ved godt, at der er mange brancher, med forskellige syn på ovenstående. Nogle er nået længere end andre. En del af holdningerne er bl.a. baseret på mit eget arbejdsliv, på flere meget forskelligartede arbejdspladser, samt de historier, som jeg har hørt fra mine klienter.


Besøg Emilie Jahnnie Sigårds nye e-shop hvor du bl.a. kan købe bøger, cd'er og psykologkonsultationer

Website Security Test