At være særligt sensitiv

20% af verdens befolkning betragtes som særligt sensitive. Der har de seneste år været en del fokus på begrebet, i selvudviklingsmiljøerne. Specielt efter at Elaine Aron har skrevet nogle bøger om emnet.

Der er forskellige tilgange til begrebet "særligt sensitive mennesker" eller HSP som det også kaldes. I spirituelle kredse bliver det ofte knyttet tæt til det, at være engle-menneske. I andre kredse er der en mere videnskabelig tilgang til emnet. Nogle mener sensitiviteten er medfødt.

Min mission med arbejdet med dig, som er særligt sensitiv, er at hjælpe dig til at få et positiv selvbillede og opfattelse, af det at være særligt sensitiv.

Gennem tiden har det, at være særligt sensitiv, været sidestillet med mere negative begreber, som at være overfølsom eller sårbar. Det er blevet sidestillet med en lidelse, man helst skulle komme af med.

Sandheden om dig som særlig sensitive er dog, at du sikkert har en masse empatiske egenskaber.  Som særligt sensitiv har du åbnet op for sanserne. Særligt sensitive mennesker er ofte sensitive over for: Store forsamlinger af mennesker, støj, indtryk fra krig og ulykker, stemninger, smag, duft  m.m. Særligt sensitive mennesker har ofte en stor intuition. Nogle gange  har sensitive også spirituelle evner.

Særligt sensitive mennesker er ofte at finde i omsorgsfag, som f.eks. sygeplejersker, terapeuter, psykologer, præster, pædagoger, lærere, læger m.m. Alle fag som kræver stor indfølingsevne, og intuition.

Problemet for særligt sensitive mennesker er mødet med den mindre sensitive verden. Den gruppe af mennesker som ikke har så stor indfølingsevne, empati og intuition som du har.  En særligt sensitiv person bliver ofte drænet af de mange indtryk. Det gør en mindre sensitiv person ikke.

Leder eller rådgiver

Vi har alle forskellige roller i samfundet. Der er både behov for ledere og rådgivere. En leder skal kunne skære igennem, træffe hurtige og måske ubehagelige beslutninger. En rådgiver skal kunne se ting fra flere perspektiver og bevare en objektivitet. Rådgiveren har ofte mere menneskekontakt.  At kunne se ting fra flere perspektiver kræver en vis grad af sensitivitet.  Ledelsesbeslutninger skal nogle gange træffes hurtigt. Her er der ikke tid til den sensitive persons mange overvejelser. Kort sagt: En leder kan ikke klare sig uden en rådgiver og en rådgiver har ofte brug for lederens gennemslagskraft.

Vi bliver alle drænet for energi og har behov for at lade op

Alle mennesker har behov for at lade op. Men der er forskel på, hvad der dræner for energi. Som særligt sensitiv bliver man drænet af mere subtile ting. De indtryk man får ind skal bearbejdes meget mere end hos en ikke så sensitiv person. Derfor vil en sensitiv person ofte være meget mere træt og udkørt efter f.eks. et møde, en ubehagelig episode eller irriterende sanseindtryk. Den mindre sensitive skal ikke bearbejde på samme måde.

Til gengæld har den sensitive person sikkert registreret mange flere subtile interpersonelle detaljer om tilhørerne til et møde, end den mindre sensitive.

Vi skal respektere hinanden

Det er desværre et almindeligt menneskeligt træk ikke at forstå andre perspektiver end ens egne. Det kommer sikker ikke bag på nogen at det i høj grad gælder gruppen af mennesker, som ikke er så sensitive.

Da mindre sensitive mennesker ofte er ledere og dermed med til at sætte rammerne for arbejdspladserne, kan det give konflikter. Konflikten om hvad der skal til for at trives og fungere optimalt på en arbejdsplads. Dette gælder naturligvis også venner og i familien.

Resultatet kan være at de særligt sensitive placeres i en offerposition fordi rammerne ikke er til stede for at de kan fungere optimalt.  Det kan så igen medføre stress, sygemelding m.m.

At være i mindretal kan give skamfølelse

Når man som særligt sensitiv bliver mødt af manglende forståelse for ens behov kan man let komme til at føle skam. En følelse af ikke at være rigtigt. At ens behov ikke er ok. Kort sagt: opbygning af en negativ selvfortælling. Hvis man er meget alene, kan denne selvfortælling blive hårdnakket. Dette kan resultere i en ond cirkel af lavt selvværd og tristhed. Det er er vigtigt at lære selvomsorg og selvaccept, så din følsomhed ikke bliver noget du vender mod dig selv, men istedet har et kærligt forhold til.

Hvad kan man som særligt sensitivt menneske gøre?

Det vigtigste er, at finde ud af at man ikke er alene. Møde andre særligt sensitive mennesker. (f.eks. i en gruppe)

Derefter skal der arbejdes på, hvad man kan gøre i praksis for at mestre de problemstillinger, man står over for som særligt sensitiv. Den største udfordring er at lære, at dine behov er ok. 


Besøg Emilie Jahnnie Sigårds nye e-shop hvor du bl.a. kan købe bøger, cd'er og psykologkonsultationer

Website Security Test