Ved du egentlig hvem du er, og hvorfor du træffer bestemte valg?

Gennem livet foretager vi en masse valg, som ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med vores grundlæggende værdier og identitet. Mange af os har aldrig for alvor stillet os selv spørgsmålet "Hvem er jeg". Vi har fulgt normer, opdragelse, traditioner og kulturer. Pludselig opdager vi, at der er gået mange år med beslutninger og valg, som ikke er i overensstemmelse med vores grundlæggende identitet. Og så har vi i øvrigt heller ikke tænkt over, hvad vores grundlæggende identitet egentlig er for en størrelse.

 Jeg mener livet er for kort til at træffe uheldige valg. Jeg tror dog ikke helt vi kan undgå disse uheldige valg, for vi skal jo drage erfaringer. Vi skal prøve ting af, for at finde ud af, hvad der er godt eller skidt. Med uheldige valg mener jeg ikke at vi skal undgå oplevelser som kan være ubehagelige. De fleste oplever sygdom, død, handikap, ulykker o.l. Er det ens pårørende noget sker for, skal det naturligvis rummes selvom det er ubehageligt. Måske har du valgt et job som læge, sygeplejerske, social og sundheds-hjælper, falckredder, psykolog, terapeut o.l. Måske har du valgt et, for samfundet meget vigtigt arbejde, blandt hårdt ramte mennesker. Og det kan sommetider være svært.

Men uanset hvilke bevægegrund vi måtte have for vores trufne valg, mener jeg at mange mennesker får truffet valg, der ikke matcher deres egentlige behov. Det kan f.eks. være:

 • Du vælger den forkerte uddannelse.
 • Du vælger det forkerte arbejde.
 • Du vælger det forkerte sted at bo.
 • Du vælger den/de forkerte partnere i livet.
 • Du undlader at realisere nogle drømme.
 • Du yder til andre uden at tænke på dine egne behov.
 • Du siger ja til ting hvor du mener nej.
 • Du siger nej til ting hvor du mener ja.
 • Du får ikke sat grænser. Andre mennesker udnytter dig.
 • Du får ikke stillet krav. Du får måske ikke den løn du fortjener.
 • Du plejer ikke dig selv med god kost, motion og livsvaner.

Selvom ovenstående punkter har en negativ ladning, vil jeg gætte på at du kan genkende minimum et. Ja måske flere af punkterne. Jeg mener dog, at hvis et valg bliver en for voldsom belastning, så er det forkert. Hvis du f.eks. har valgt at blive folkeskole-lærer, fordi det er alle andre i din familie. men du bliver stresset af at være i et klasseværelse med 25 urolige børn.,ja så er det måske et forkert valg. Specielt hvis du begynder at få fysiske overbelastningsymptomer. Hvis du alligevel så når dit 40 års jubilæum som lærer, vil det ikke være let at skifte erhverv.

 Nogle mennesker vælger at betragte ovenstående som en naturlig del af livet som der ikke kan gøres noget ved. Livet er hårdt og til sidst dør vi af det.
Nogle mennesker kan godt se, at ovenstående måske ikke er så hensigtsmæssigt. Men de har ikke energi eller lyst til at gøre noget ved det.

 Nogle mennesker søger professionel hjælp hos en psykolog, coach, terapeut o.l. De bliver bevidste, og får dårlig samvittighed over ikke at gøre mere ud af deres liv. Men de får ikke gjort noget ved det.

 For nogle mennekser lykkedes det at få realiseret et liv der passer dem godt. Men det kan være hårdt at vedligeholde. Vores baggrund, opdragelser, kultur, overbevisninger, selvfortællinger m.m. gør det meget let at falde i og vende tilbage til gamle mønstre igen.
 

Selvom det er hårdt arbejde, er det måske besværet værd at kigge dybt i sine valg en gang i mellem.


Besøg Emilie Jahnnie Sigårds nye e-shop hvor du bl.a. kan købe bøger, cd'er og psykologkonsultationer

Website Security Test