Om coaching

I min coaching lægger jeg stor vægt på at være nænsom og bevidstgørende. Meget forandring sker ved bevidstgørelsen. Blot det at blive klar over at man kan se ting fra en anden vinkel kan gøre underværker.

De fleste mennesker i krise bliver fastlåst i bestemte negative tankemønstre omkring sig selv. Måske kommer man til at stirre sig blind på en problemstilling, og kan ikke se andre veje ud af denne.

Jeg har en stor værktøjskasse af metoder som jeg trækker på afhængig af behov.

Eksempler på indholdet i et coachingforløb:

  • Måske taler du dig selv til en løsning af problemstillingen, med min support.
  • Måske er der nogle overbevisninger der skal arbejdes med.
    Måske er der en indre konflikt mellem flere sider af dig selv, hvor en bestemt side har taget overhånd. Mange mennesker har f.eks. en indre kritiker, eller perfektionist der volder besvær.
  • Måske er der nogle relationer til familie eller kollegaer, der skal arbejdes med. Ofte er set sikkert ikke dig der er problemet, men du påtager dig et ansvar som ikke er dit.
  • Måske skal der arbejdes på kropsmæssig forløsning af besværlige følelser.
  • Måske skal der arbejdes med målsætningsarbejde.
  • Måske skal der arbejdes med hvem DU egentlig er. Mange mennesker følger ikke deres hjerte, og kommer derfor ud på et sidespor hvor omverdenen er med til at bestemme over deres liv.

Jeg inddrager også en spirituel vinkel på mit arbejde. Jeg bruger begrebet: at arbejde på det horisontale eller vertikale plan.

På det horisontale plan er det DIG der arbejder. Det er hvad der sker når man laver samtale og øvelser.

Men en gang i mellem kan en problemstilling være så stor at det at erklære sig magtesløs også kan være en løsning. Her kommer healing ind. I healing lægger du problemstillingerne op til højere magter (afhængig af hvad du tror på) og lader disse arbejde. Her arbejder man på det vertikale plan.

Mange mennesker kan have behov for ikke at skulle arbejde sig ud af problemstillingen, men i stedet ligge på en briks og modtage healing.

Det er naturligvis op til dig hvordan vi skal arbejde. Arbejde på det horisontale (samtale) og vertikale(healing) kan udmærket kombineres.


Besøg Emilie Jahnnie Sigårds nye e-shop hvor du bl.a. kan købe bøger, cd'er og psykologkonsultationer

Website Security Test