Familiekarma-healing

Modsat det Personlige karma, så starter Familiekarmaet ved fødslen ind i dette liv. Familiekamaet betragtes som summen af energi fra generationer bagud, der ender hos individets forældre, og til sidst deles med det nyfødte barn. Ofte vil det førstefødte barn overtage mest af denne energi, og mest fra forældreren af samme køn. Familieenergien består af både lette og tunge elementer. Jo tungere familiehistorien er, des tungere energier overføres til barnet, og bliver til karmatiske mønstre i barnet. Disse mønstre smitter af på barnets livskvalitet, valg, erfaringer, og tilknytninger til familien og andre mennesker. "Dårlig barndom" kan ses som tungt familiekarma.

Det paradoksale ved familiekarmaet er, at det samtidigt beskytter os, og giver os en identitet i familiegruppen. Alligevel er de tunge energier i familiekarmaet slet og ret noget vi skal gøres fri af, så vi ikke fortsat skal slæbe rundt på dem.

Familiekarma healing går dybt ind og opløser familiekarmatiske mønstre. Healingen forgår i respekt for de energier, der indtil nu har beskyttet dig så godt de nu kunne. Derfor bedes du medbringe en hvid rose eller en hvid lilje, som en symbolsk gave til de energier der nu forlader dig, og giver plads til ny kærlighed og udvikling.

Familiekarma healing foregår over 7 gange med 3 uger imellem, da den ellers vil virke for kraftigt.

De indledes altid med en række basishealinger, idet healeren skal vurdere kroppens parathed til karmahealinger. Du skal være indstillet på, at gennemgå hele processen, og du skal give dig selv et løfte om, vidt muligt, ikke at træffe store beslutninger af nogen art, før healingen er overstået, da det kan være en følelsesladet proces. Din ægtefælles må ikke få karmahealing samtidig med dig, da den ene part har brug for den andens stabilitet og støtte i processen.

 


Besøg Emilie Jahnnie Sigårds nye e-shop hvor du bl.a. kan købe bøger, cd'er og psykologkonsultationer

Website Security Test